جستجو در سایت حرفه آموزان

نکات فتوشاپ

بنام خدا

نکات آزمون کتبی فتوشاپ

 • منوی   Layerدر فتوشاپ برای کار کردن با لایه ها بکار میرود.
 • توسط ابزار  single row marqueeمیتوانیم یک سطر را انتخاب کنیم.
 • توسط ابزار   gradientمیتولنیم رنگ را به صورت طیف بپاشیم.
 • برای فعال سازی ابزار موقت  hand میتوانیماز دکمه   spaceاستفاده کنیم.
 • نوار  option برای تنظیمات هر ابزار بکار می رود.
 •  Resolution معیاری برای اندازه گیری تصاویر می باشد.
 • در سیستم  lab colorنمایش رنگها به دستگاه نمایش بستگی ندارد.
 • پسوند اصلی فایل فتوشاپ   PSDاست.
 •  کلید میانبر فرمان  save as               ctrl + shift +s است.
 • در پنجره  Image sizeبرای تغییر عرض و ارتفاع فایل باید به document size برویم.
 • نور زیاد باعث از بین رفتن کیفیت واقعی نمایش تصویر میشود.
 • به میزان روشنایی دو نقطه مختلف نسبت به هم پستی contrast می گویند.
 • کلید میانبر فرمان levels   3       ctrl + l است.
 • برای تنطیم خودکار نور، تیرگی،و خاکستری تصویر باید از فرمان auto levels کمک بگیریم.
 • کلید میانبر  3   curves      ctrl + m است.
 • فرمان  Desiderateاشباح کردن تصویر بکار می رود.
 • Mode           Grayscaleتصویر را خاکستری می کند.
 • در ابزار های انتخاب feather سبب گسترش خطوط حاشیه ای بصورت طیفی می شود.
 • به ابزار magic Wand عصای جادویی می گویند.
 • توسط گزینه add to selection انتخاب جدید به قبلی می چسبد.
 • کلید میانبر فرمان  3     deselect  ctrl + D است.
 • برای معکوس کردن فضای انتخاب از گزینه Inverse استفاده می کنیم.
 • توسط ابزار  clone stampمی توانیم قسمتی از تصویر را در قسمت دیگر کپی کنیم.
 • توسط ابزار paint Bucket میتوانیم یک محیط بسته را رنگ بزنیم.
 • کلید میانبر فرمان fill    3   shift + F5 می باشد.
 • توسط ابزار blur می توانیم تصویر را مات یا نرم کنیم.
 • کلید میانبر برای ابزار های burn + sponge + dodge    3    o می باشد.
 • برای رقیق کردن تصویر توسط ابزار sponge باید از گزینه Desiderate استفاده کنیم.
 • به ترکیب چند عکس (کلاژ) می گویند.
 • کلید میانبر حالت layerها F7 می باشد.
 • کلید میانبر فرمان Merge Down                   3          ctrl + E می باشد.
 • برای اجرای آخرین filter اعمال شده باید از ctrl + F استفاده کنیم.
 • برای اعمال تصاویر شیشه ای مات یا کدر از BLUR استفاده کنیم.
 • لغت hue به معنای رنگ، نما و لغت saturation اشباح و زیاد کردن می باشد و کلید میانبر hue/saturation     3    ctrl + U است.
 • گزینه  Rasterizing برای تبدیل انواع لایه بصورت پیکسلی و تصویر استفاده می شود.
 • برای ایجاد کار های فانتزی و از پیش آماده شده باید از گزینه custom shape استفاده کرد.
 • فرمت  BMP فرمت استاندارد فایل های گرافیکی تحت ویندوز است.
 • برای باز کردن فایلی که در نرم افزار دیگری ایجاد شده وجزء پسوند های قابل پشتیبان فتوشاپ نمی باشد باید از فرمان Portrait استفاده کنیم.
 • کلید میانبر فرمان  3    page setup        shift + ctrl + p است.
 • در هنگام کار کردن با ابزار   Rectangularچنانجه دکمه shift را پایین نگه داریم به مربع تبدیل می شود.
 • کلید میانبر برای zoom out   3    ctrl + - است.
 • درهنگام باز شدن نرم افزار فتوشاپ نگه داشتن کلید ctrl + alt + shift سبب می شود تمامی تنظیمات به حالت اولیه خود باز گردد.
 • دربرنامه فتوشاپ help برای نمایش اطلاعات به صورت الفبایی باید از گزینه index استفاده کرد.
 • دقت تفکیک پذیری تصاویر به تعداد نقطه ها در اینچ بستگی دارد این دقیقا مفهوم رزولیشن است.
 • مدل HSB بر اساس دریافت چشم انسان از رنگها قرار گرفته است.
 • Mode      CMYK color برای چاپ استفاده میشود.
 • برای متقارن کردن تصویر در جهت افقی از گزینه flip canvas horizontal استفاده می کنیم.
 • به ابزار های انتخاب در فتوشاپ marquee می گویند.
 • برای گسترش فضای انتخابی از منوی select گزینه grow را انتخاب می کنیم.
 • کلید میانبر ابزار  inverse    3       shift + ctrl +I است.
 • برنامه فتوشاپ به صورت پیکسلی کار می کند.
 • واژه DPI به معنای نقطه در اینچ می باشد.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را پیرامون مطلب خوانده شده بنویسید.
اگر احیانا سوالی در مورد مطلب خوانده شده دارید در همین جا بنویسید تا در اولین فرصت به شما پاسخ داده شود.
با تشکر
حرفه آموزان شیراز


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

Scroll to Top