جستجو در سایت حرفه آموزان

مولتي مديا

مديا (Media):

ارسال پيام به يك مخاطب به هر روش ممكن (اطلاعات ، احساسات، دانش).

مالتي مديا :

استفاده از انواع رسانه مثل صوت ، تصوير، ويدئو ، متن براي انتقال پيام به كاربر.

شرايط سيستم مالتي مديا :

  • در سيستم هاي مالتي مديا اطلاعات بايد ديجيتال باشد (قابل ذخيره سازي در كامپيوتر)
  • اطلاعات هر مديا توسط كامپيوتر قابل پردازش باشد و بتوان آن را از طريق خطوط ارتباطي كامپيوتر منتقل كرد.
  • اطلاعات هر رسانه به صورت سفكرون( همزمان ) ارائه شود.
  • حداقل 2 رسانه وابسته به زمان در مديا وجود داشته باشد.(مثل صدا و ويدئو).

متن و تصوير مستقل از زمان هستند (static)

  • بايد با كاربر حالت intractivity يا تعامل داشته باشد يا كاربر در اجراي برنامه دخيل باشد.

بازي ها پرتعامل ترين برنامه ها هستند.

نرم افزار هاي مالتي مديا :

1-   Linear : كاربر در نمايش و پخش مديا @ و تصرفي ندارد (مثل تلوزيون)

2-   Interactive :با كاربر‌در تعامل اند وكاربر درمسير اجراي برنامه @ وتصرف دارد‌(مثل بازي ها).

نرم افزار هاي مالتي مديا كه در يك پروژه مالتي مديا ساخته مي شوند به ابزار هاي مختلفي احتياج دارند.

ابزار هاي مالتي مديا :

1-Media generator :

ساخت و توليد يك مديا (ضبط يا سافت . مثل 3D MAX)

2-Media editor  :

مديا هايي كه قبلاً ضبط شده اند و قرار است ويرايش شوند (مثل پريمير ، فتوشاپ ،Adob Audiotion )

3-Multi Media Authoring  :

نرم افزار هاي تأليف يا كنار هم چيني مديا ها (مثل دايركتور ، فلش، مالتي مديا بيلور ) و Author Ware .

نرم افزارهاي تأليف :

1-Frame based :

مديا ها را به شكل اسلايد باي اسلايد نمايش مي دهد (مثل Power point)

2-Time based  :

مديا ها را به صورت زمان پيوسته نمايش مي دهند.

3-(Icon based) Object based  :

مدياها بر اساس object ها و كليك كاربران روي آن ها تغيير مي كنند. در واقع كاربر تعيين مي كند. (مثل Dirbctor ,Flash ).

نوع ارائه محصولات مالتي مديا :

1-web based

2-(win) stand alone MM application  

صدا : لرزش ملكول هاي هوا (و هر جسم مادي ديگر ) با يك فركانس خاص

سرعت صوت : 340 M/S          سرعت نور : 300000 KM/S

سيگنال هاي صوتي :

صدا بايد حتما ديجيتال باشد.

روش هاي تبديل صداي آنالوگ به ديجيتال :

1-استفاده از sampling

2-استفاده از synthesizing

صدا از ديد مالتي مديا :

1-Voice  (حنجره) (speech)    انسان         HZ 1-4 KHZ

2-mnsic  (sound)     محدوده شنوايي انسان          20 H2 – 20 KHZ

هرچه فركانس بيشتر باشد جيغي صدا بيشتر است .

فركانس بالا         trible                 فركانس پايين         base

سه مشخصه موج :

1-فركانس : نزديك بودن موج ها به يكديگر.

2-دامنه : ميزان بالا آمدگي موج از محور يا پايين آمدگي ، هرچه بيشتر باشد قدرت و حجم صدا بيشتر است.

روش sampling :

براي ديجيتال كردن بايد سيگنال به سيگنال ناپيوسته تبديل شود ، براي اين كار از موج نقطه برداري مي كنيم.

تعداد نقاط بستگي به نرخ نمونه برداري دارد.

محور t را به خطوطي تقسيم مي كنيم.

نرخ نمونه برداري       تعداد قطعات زمان بندي شده محور در ثانيه .

1-برداشتن نرخ نمونه برداري sampling rate.

2-معادل سازي Quantization .

بايد اطلاعات نقاط را ذخيره كنيم . براي عمل معادل سازي خطوط افقي كشيده مي شود كه نقاط بدست آمده به نزديك ترين خطوط روند مي شوند.

  • هرچه تعداد نقاط Quantization بيشتر باشد نقاط دقيق تر مي شوند.
  • هرچه تعداد sample rate بيشتر باشد شكل موج به موج واقعي نزديك تر باشد.

قضيه Nyquist :

حداقل نرخ نمونه برداري از يك موج دو برابر حداكثر فركانس موجود در موج.

مثال : فركانس 20  

نمونه در هر ثانيه       40000         نرخ نمونه برداري       20×2=40

  • واحد ولوم صدا  db
  • واحد قدرت صدا decibel

 

شروع

 

آستانه شنوايي

0

Threshod of hearing

صداي برخورد برگ

10

Rustle of leaves

اتاق خيلي ساكت

20

Very quiet room

اتاق تقريباً ساكت

40

Average room

مكالمه

60

Conversation

خيابان شلوغ

70

Busy street

صداي راديو

80

Radio

ايستگاه قطار

90

Train through station

ابزار پرچ

100

Riveter

آستانه ناراحتي گوش

120

Thre shod of discomfort

آستانه درد گوش

140

Thre shod of pain

پاره شدن پرده گوش

160

Damage to ear drum

Quantization :

خطوط افقي كه براي level بندي موج استفاده مي شوند. هرچه تعداد خطوط بيشتر باشند نقاط دقيق تر و به واقعيت نزديكترند.

xe(t)          sampler  x(n)           Quantizer           x(n)

معيار هاي مشخحصات صدا :

1-Sample rate  (واحد هرتزHz)

2- Quantization rate  (واحد بيت bit)

3-channels        يك كانال صوتي mono

                         دو كانال صوتي streoo

                                  شش كانال صوتي Dolby

  • كمترين كيفيت را در سيم تلفن داريم. دستگاه انتقال صدا در آن از نوع فيلتر پايين گذر است.(فركانس پايين را رد مي كند) نهايت فركانس عبوري تا 4KHZ .
  • Surround براي جهت دادن به صداي stereo به صورت مجازي .

با اين سه مشخصه مي توان سايز فايل ديجيتايز شده را حساب كرد :

Sample rate * Quantization (byte) * channel * time (S) = size

Ferquancy

Mono/stereo

Bit per sample

Sample rate

Quality

0.200 – 3.4

mono

8

8 KHZ

Telephone

0.1 – 5.5

mono

8

11 . 025

AM radio

0.02 – 11

stereo

16

22.05

FM radio

0.005 – 20

stereo

16

44.1

CD

0.005 – 20

stereo

16

48

Dat

0 – 96 (max)

6 channel

24 (max)

192(max)

DVD Audio

 

فشرده سازي صدا :

SNR : signal to noise

ميزان قدرت سيگنال به نويز (واحد Db)

هرچه SNR بيشتر باشد بهتر است ، چون نشان دهنده اين است كه كيفيت سيگنال بهتر است و فاصله Quantization هم مي تواند بيشتر شود.

SNR =

SNR  (db)  = 10 log10      SNR

 روش هاي فشرده سازي صدا:

1-loosy : (compress)

MP3 محصول شركت MPEG است كه ميزان فشرده سازي آن 1/. است .

MPEG در لايه هاي مختلف ارائه شد به شكل زير :

مخصوص ويدئو                            layer 1:                                                                                              

مخصوص ويدئو – آنتن ويدئو layer 2:                                                                                                        

صدا (MP3) كه از الگوريتم هافمن استفاده مي كند. Layer 3:                                                                 

ويدئو (فشرده سازي زياد) layer 4:                                                                                                              

ويدئو (فشرده سازي زياد) layer 7:                                                                                                              

ويدئو (فشرده سازي زياد) layer 20:                                                                                                             

  • MP3 گزينه مهم و پركاربرد در موسيقي است اما براي كار هاي علمي مناسب نيست چون loosy است.
  • محدوده فركانس speech , voice (محدوده حنجره است 4Kh) از music (20KH) كمتر است . در voice مي توان از روش هاي ديگري براي فشرده سازي استفاده كرد.
  • ساختار تلفن فيلتر يا بين گذر است. 3.8KH

چند فرمت فشرده شده صدا :

RA – Fla – WMA – Au – Ru – SND – Voc – ogg –FLAC – AIFF – AIFC – ASF

Bit rate :

يك معيار مهم كيفيت فشرده سازي صداي انسان (واحد  بيت بر ثانيه )

دو مدل بيت ريت :         CBR          Constant Bit rate                                                                                  

                                 VBR     Variable Bit rate                                                                                             

CBR : Bit rate ثابت دار تمام طول پخش صدا (جاهايي كه به كيفيت بالا احتياج نداريم نرخ ثابت است ) – همه دستگاه ها مي توانند آن را پخش كنند .

VBR : Bit rate در تمام طول پخش صدا متغير است (جاهايي كه كيفيت كمتري لازم است نرخ بيت ريت را كم مي كنيم – همه دستگاه ها نمي توانند آن را پخش كنند .

  • Bit rate در فشرده سازي از Quantization  ناشي مي شود.

صدا به دو صورت ارائه مي شود : 1- file

                                             2- stream : انتقال يك صدا روي شبكه (به صورت زنده)

2- loosless : (compress)

فرمت FLAC : TTA

نرخ فشرده سازي  2:1

بهترين گزينه براي نگهداري اصل موزيک

3-   :uncompressed  audio formt

WAV – IFF – BWF – AU                                                                              

Ware ( audio  for winelows)                                                                        

Real Audio (Ra)                                                                                           

MIDI (Mid)                                                                                                   

Windows media Audio ( WMA)                                                                

Cd Audio Track (CDA)                                                                             

FLAC ( free  lossless Audio coolec )                                                         

ALFC ( compressed Audio interchange Format )                                  

MIDI:

رابط ديجيتال دستگاه هاي موسيقي است . براي ذخيره نت از آن استفاده مي کنند .

خصوصيات :

در Wave صداي آنالوگ و ديجيتال تبديل مي شود اما MIDI خودش ديجيتال است پس sampling احتياج نداريم .

يک زبان scripting  است .

کاملأ به سخت افزار وابسته است

فوق العاده کم حجم است

فقط مي تواند نت را ذخيره کند ( صداي انسان که نت شود  ←  صداي ربات )

طول حرکت در حجم فايل تاثير ندارد

کشيدن يک نت  → Tempo

داراي يک سري کانال هستند

Voice  Message                                                        

1-   Mode  Message                      chamel Message

 

2-   System Message                       common Message

                                                  Realtime Message

                                                   Exclusive Message               

 

تصاوير :

نوري که از اجسام به چشم ما مي رسند

سلولهاي مخروطي  ← تشخيص رنگ

سلولهاي استوانه اي ← تشخيص شدت نور       Brightness

 

چشم انسان با نور مناسب تا 15 ميليون رنگ را مي بيند .

استاندارد رنگ cmy

Cyan                                      Magenta                            Yellow

Green                                    Blue                                    Red              

 

نور :

نور يک کميت موجي از نوع الکترومغناطيسي است                  شبکه

                                                                                      انعکاس

                                                                                                خميده

 

طيف مرئي :

                                                         بنفش                               قرمز

چون فرکانس نور قرمز پايين تر است           بيشترين                           کمترين

خميدگي و شکست آن کمتر است .              فرکانس                           فرکانس

 

طيف غير مرئي :

                                                      ما فوق بنفش

ما فوق بنفش نفوذ پذيري زيادي دارد.                بنفش                               قرمز

                                                                                                                              مادون قرمز

بزرگترين مولد امواج بنفش ← خورشيد

 

نحوه دسترسي به cost :  

1-   نام       cast

2-   شماره   cast

3-   قرار دادن مستقيم    score       روي   sast

 

انواع کد نويسي :

1-   کد نويسي روي اشياء

2-   کد نويسي Frame pregraming  

 

فشرده سازي تصاوير :

دلايل نياز به کاهش فايل هاي عکس :

  • صرفه جويي در فضاي ذخيره سازي و پهناي باند شبکه اي
  • براي ذخيره داده و انتقال داده

روشهاي فشرده سازي تصاوير :

1-   Loosless :

فشرده سازي که داده ها از بين نمي روند و فشرده سازي آنها با اصلشان فرقي نمي کند .

( مثل RLE )

کاربرد :

بايگاني و کارکرد هاي پزشکي و ماهواره اي

2-   Loosy :

تا حدودي داده ها در آن از بين مي روند ( مثل jpeg2000 )

کاربرد : تجاري – عکسهاي خانگي

انواع فرمت هاي تصويري :

Bitmap  ( بدون فشرده سازي ) :

محتويات يک فايل Bitmap  :

  • اطلاعات کلي          BMP header
  • اطلاعات جزئي        Bitmap information  
  • Color palette
  • Bitmap   

 

مزايا :

  • ساده                                           simple
  • استفاده گسترده          widely used
  • مستندات مناسبي براي فايل موجود است     Relatirely well documented
  • کد آزاد               free of patents

معايب :  

فشرده سازي وجود ندارد يا خيلي کم است .

gif ( فشرده سازي loosless) :

  • عمق رنگ 256 رنگ
  • الگوريتم lzw
  • فرمت قديمي
  • پشتيباني از انيميشن
  • Interlacing و Transparency  را پشتيباني مي کند .

Transparency  :

شفاف کردن زمينه يک عکس براي قرار گرفتن بر روي تصاوير ديگر

Interlacing :

ارسال عکس به صورت چند خط در ميان

PNC ( فشرده سازي loosless) :

  • توسعه يافته gif با محدوده رنگ بيستر
  • پشتيباني نامحدود رنگ 24 بيت
  • ساپورت Interlacing به صورت دو بعدي و Transparency   و انواع عمق رنگ
  • الگوريتم DEFLATE
  • بهترين گزينه براي Transparency  

TIF ( بدون فشرده سازي با فشرده سازي )

  • در اين روش تگ هايي مورد استفاده قرار مي گيرند و آنها مشخص مي کنند داده هاي شما با چه شکل مرتب و فشرده شوند .
  • امکان انتخاب روش فشرده سازي را در اختيار کاربر مي گذارد .

          NONE

          LZW

          ZIP  ← loosless

          JPEG  ← loosy

 

  • الگوريتم         LZW/RLE
  • مستقل از plat form و انعطاف پذيري بالا
  • استفاده در اسکن ، فکس ، پردازش تصوير و دستکاري تصوير
  • اجازه مي دهد مقدار نامحدودي اطلاعات خصوصي در آ« ذخيره شود
  • انواع طيف رنگي را پشتيباني مي کند

معايب :

  • بيشتر از 4CB نمي تواند باشد
  • طراحي سخت افزاري که TIF را باز کند و همه ويژگي هايش را استفاده کند سخت است

 

 

3-   اجازه مي دهد مقدار يا محدودي اطلاعات خصوصي در آن ذخيره کرد

4-   انواع طيف رنگي را پشتيباني مي کند

عيب :

1-   مقدار 4GB نمي تواند باشد

2-   سخت است طراحي نرم افزاري که TIF را باز کند و همه ويژگي هايش را استفاده کند

Jpeg :

1-   استاندارد بين المللي براي عکاسان

2-   Loosless / loosy

3-   مبناي فشرده سازي آن براساس

  • انسانها در مقابل تغييرات فرکانسي کم تصوير حساس تراند .

فرکانس مکاني : تغييرات رنگ و تصوير در محدوده خاص از تصوير

  • اغلب داده هاي تصوير از نوع فرکانس مکاني کم هستند

DCT

براساس ميزان فرکانس مکاني داده هاي روي تصوير ماتريسي ساخته مي شود به نام DCT تصوير را به پلاک هاي  8 ´8  تقسيم مي کنيم و در هر پلاک ميزان فرکانس مکاني را بررسي مي کنيم . ضرائب فرکانس هاي موجود در فرکانس اصلي DCT  به طوري که با جمع زدن همه فرکانس پايه فرکانس اصلي بدست بيايد .

فرکانس هاي @ اطلاعات کمتر دارند .

مزايا :

معايب :

 

کد گذاري با روش ( RLC)Run – leught coding

هنگام ذخيره jpeg  هرچه @     را دارد کنيم Quality  تصوير  @   مي شود .

هر چه تنوع رنگ و شلوغي رنگ کمتري داشته باشيم حجم عکس کمتر باشد .

ويدئو :

شامل يک sequeuce از فريم ها که براساس زمان مرتب شده اند.( هر فريم يک عکس است ) هر چه تعداد فريم ها در واحد زمان بيشتر بگيريم جزئيات تصوير بيشتري خواهيم داشت .

نکات :

فريم : تصاويري که در هر لحظه از محيط برداشت مي شود .

 

در ويدئوهاي آنالوگ فريم ها به شکل سيگنالهاي مغناظيسي روي نوارهاي مغناطيسي ذخيره مي‌شدند توسط يک هد .

سر سرعت :

1-   SP    سرعت زمان براي عبور نوار مغناطيسي از زير هد

2-   LP   سرعت کمتر

3-   EP   سرعت خيلي کمتر

هر چه سرعت بيشتر باشد زمان کمتري مي توانيم داشته باشيم اما چگالي تصوير بيشتر مي شود.

هر چه سرعت کمتر باشد ( عبور نوار زير هد ) چگالي کمتر مي شود طول فيلم بيشتر شده اما کيفيت  فريم کمتر مي شود .

 

 

در تکنيک هاي ديجيتال اطلاعات به صورت فريم ذخيره مي شود .

رسانه هاي ذخيره سازي براي ويدئو در حالت هستند :

1-   ترتيبي ( نوار مغناطيسي )

2-   تصادفي

1-   در اين نوع ويدئويي كه ذخيره مي شود از نوع rideo Stream است . كه در اين روش امكان دسترسي به فريم هاي قبلي و بعدي با عبور از فريم هاي قبلي انجام مي شود و همچنين ارسال ويدئو در شبكههاي اينترنتي ( كه از پروتكل upp/IP  استفاده مي شود ) ارسال ويدئو در شبكه

2-   از روش شاخص گذاري فريم ها براي دسترسي به آنها استفاده مي شود . indexing

مربوط به روش random access

استاندار هاي ويدئو

1-   آنالوگ Analog خطوط تصاوير را ايجاد مي كنند

2-   ديجيتال Digital

1-(A PAL: معروفترين و پركاربر ترين استاندارد.

(B Seam

(c NTSC

(D HDTV

(A 625خط را ايجاد مي كند با سرعت 25 فريم در ثانيه. هرچه تعداد خطوط بيشتر شود Quality بيشتر مي شود و نرمي حركات تصوير بيشتر مي شود .

 مدل هاي مختلف دارد:

(B 625 خط را ايجاد مي كند. شبيه PAL است. با سرعت 25 فريم در ثانيه

(C تعداد خطوط 525 با فركانس 60 فريم در ثانيه 30.

استانداردها :

بيشتر در ارسال تصاوير مخابراتي كاربرد دارد.(از نوع آنالوگ )

(D هم در حالت ديجيتال هست هم آنالوگ                   high definition television HD

 

 

     

ارسال نظر

لطفا نظر خود را پیرامون مطلب خوانده شده بنویسید.
اگر احیانا سوالی در مورد مطلب خوانده شده دارید در همین جا بنویسید تا در اولین فرصت به شما پاسخ داده شود.
با تشکر
حرفه آموزان شیراز


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

Scroll to Top