جستجو در سایت حرفه آموزان


فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندي ، پختگي و ژرف نگري كاركنان مي شود به گونه اي كه انديشه هاي كاركنان و اساتيد و کارآموزان آنان را در چارچوب انساني و اجتماعي قرار مي دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند . بايد براي انجام رسالت همگاني سازمان با يكديگر سخت تلاش كنند و اين فلسفه و رسالت را منشور اخلاقي مي نامند .


همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نيازمندند كه خويشتن را ارزشمند ببينند و اين ارزشمندي بر پايه اي محكم استوار است و پابرجاترين و سالم ترين عزت نفس بر پايه احترامي كه مستحق آنيم استوار است نه بر اساس شهرت يا آوازه ظاهري و تملق ها .اصول اخلاقی

 ما به عنوان خانواده بزرگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای رعایت اصول و آرمانهای اخلاقی زیر در جهت خدمت به کشور و هم نوعان و پاسداشت حقوق انسانها هم سوگند میشویم :

1     ترویج منشور اخلاقی سازمان بر اساس ارزشهای الهی و انسانی و رعایت حقوق انسانی و پایبندی استثناناپذیر به آن آرمان اخلاقی ماست .

2     افزایش مستمر کیفیت خدمات آموزشی وظیفه ماست .

3     رعایت و احترام به حقوق متقاضیان آموزش سرلوحه تعهدات ماست .

4     ارتقاء و حفظ مهارت و تخصص کارآموزان از تعهدات ماست .

5     رعایت اصول احترام ، اعتماد متقابل ، رعایت ادب و نزاکت در گفتار و برخورداری در امور مراجعان وظیفه ماست .

6     خدمتگـــزاری به مردم را توفیق الهـی ، مسئولیتی ارزشمند و افتخار آفرین می دانیم .

7     حفظ سلامت محیط زیست و رعایت حقوق بشر از وظیفه ماست .

8   خود باوری ، حمیت سازمانی ، نقد پذیری و سرعت در امور ، خوشرویی ، صمیمیت و محبت به همکاران ، عدم دخالت در حقوق شهروندی و مسئولیتهای کاری همکاران از باورهای اخلاقی ماست .

9     رعایت اصول احترام ، اعتماد متقابل و وفاداری به سازمان و صداقت را سرلوحه فعالیتهایمان قرار می دهیم .

10     ارتقاء دانش ، مهارت ، توان تخصصی و شایستگی های مربیان از اهداف بنیادی سازمان است

ارسال نظر

لطفا نظر خود را پیرامون مطلب خوانده شده بنویسید.
اگر احیانا سوالی در مورد مطلب خوانده شده دارید در همین جا بنویسید تا در اولین فرصت به شما پاسخ داده شود.
با تشکر
حرفه آموزان شیراز


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

Scroll to Top